Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Evenemint : d'r binne 6 eveneminten.

Evenemint
Boekpresintasy Babbelegúchys
fr 24 november 2017
St.-Anne : Bibliotheek
Anfang: 15.45 uur, inloop fan ôf 15.30
Intree: fergeefs
Meer informasy: http://www.bildtsaigene.nl/index/BildtsAigene

Evenemint
Intocht Sundreklaas
sa 25 november 2017
St.-Anne : Van Harenstraat
Anfang: 13.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: https://www.facebook.com/ovsintanna/

Evenemint
Intocht Sinterklaas
sa 25 november 2017
St.-Anne : Sintrum
Anfang: 13.00 uur
Intree: fergeefs
Meer informasy: http://www.stannavooruit.nl/

Evenemint
Lego League Techniekwedstrijd van 9 - 15 jaar
sa 25 november 2017
St.-Anne : Ulbe van Houtenschool
Anfang: 10.00 - 16.00 uur
Intree: fergeefs
Meer informasy: www.csgulbevanhouten.nl/nieuws/nieuws?news_id=608425

Evenemint
Intocht Sinterklaas
sa 25 november 2017
St.-Jabik : De Groate kerk
Anfang: 13.30 uur
Intree: fergeefs
Meer informasy: http://www.sint-jacobiparochie.nl/intocht-sinterklaas/

Evenemint
Intocht Sinterklaas
sa 25 november 2017
Ouwesyl : Eetkefee Het Graauwe Paard
Anfang: 16.15 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: www.facebook.com/hetgraauwepaard.oudebildtzijl

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value