Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Mezyk : d'r binne 3 eveneminten.

Mezyk
Gitaarvirtuoos Eddie Mulder solo
su 26 november 2017
Ouwesyl : Aerden Plaats.
Anfang: 15.00 uur
Intree: € 10,00
Meer informasy: http://www.aerdenplaats.nl/page/156/26-november-concert-eddie-mulder.html

Mezyk
Muziekavond mmv Rudolf Nammensma
ma 27 november 2017
St.-Annaparochie : MFC Ons Huis
Anfang: 19.45 -21.45 uur
Intree: € 36, voor 4 avenden
Meer informasy: http://www.muzarthe.nl/

Mezyk
Kerstconcert, Gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers en Fanfare Crescendo
su 17 desimber 2017
St-Jacobiparochie : Groate kerk
Anfang: 15.30
Intree: € 10,00. Kinderen tot 16 jaar gratis.
Meer informasy: http://www.groatekerk.nl/

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value