Bildts Aigene
Wille jou 'n aktiviteit opgeve, dan kin dat fia 't kontaktformulier of jou kinne sels as organisasy 'n account anmake.
Je kinne de tekst in 't Bildts, Frys of Nederlâns opgeve.

Lezing : d'r binne 2 eveneminten.

Lezing
Studieavond van het Zoeklicht
do 23 november 2017
Ouwesyl : VEG, Van Albadaweg 37 – 39
Anfang: 20.00 uur
Intree: Fergeefs maar met kollekte
Meer informasy: http://www.bondveg.nl/vrije-evangelische-gemeente-te-oude-bildtzijl/

Lezing
Lezing over “Setterhokken, poterhokken en de vroege aardappelteelt in NW-Fryslân.”
fr 08 desimber 2017
Fjildleane 14, 9047JR Minnertsga. : Dorpshuis De Doarpsfinne
Anfang: 20.00 uur
Intree: Fergeefs
Meer informasy: http://oudbarradeel.nl/?p=1113

Sien ok 's bij
Frijwilligers froegen

Kategory
Datum

Argyf
Field 'browser' doesn't have a default value